fbpx

Cine suntem

Site-ul nostru este urbanbliss.ro

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este una dintre preocupările principale ale Urban Bliss, în calitate de operator de date.

Acestă pagină vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet urbanbliss.ro.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Dacă sunteți client

Urban Bliss va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum: nume, prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de facturare, adresă de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele dvs. pe site-ul Urban Bliss, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Urban Bliss va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail.

Dacă sunteți vizitator

Urban Bliss va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, dacă ne contactați în acest sens.

Comentarii

Când utilizatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele existente în formularul de comentarii, precum și adresa IP și browser-ul pentru a detecta posibile comentarii spam.

Media

Dacă uploadați imagini sau video pe site, ar trebui să evitați uploadarea de imagini cu locația embedd-uită precum date (EXIF GPS) incluse. Utilizatorii site-ului pot donwloada și extrage orice dată referitoare la locație din imaginile existente pe site.

Analytics, Google Ads și Facebook Ads

Acest site foloseşte servicii terţe precum Facebook Ads, Google Ads sau Google Analytics, ale căror informaţii pot fi folosite în optimizarea interacțiunii dvs. cu website-ul nostru.

Prin aceste servicii putem utiliza cookies în scop de remarketing prin Facebook, fără a le asocia în nici un fel cu identitatea dumneavoastră. Funcția de remarketing sau funcțiile similare din programul Facebook ne permit să ajungem la acei utilizatori care ne-au accesat în trecut site-ul și să ne adresam persoanelor potrivite cu mesajul potrivit. După un timp de la ultima vizita a site-ului nostru, remarketing-ul este dezactivat automat. Facebook detectează cookie-urile memorate de calculatorul dumneavoastră şi încearcă să vă servească informații cât mai relevante (bazate pe preferinţele dumneavoastră) atunci când căutaţi pe Internet.

Similar, dacă vizitați site-uri care acceptă anunțuri Google, acestea sunt selectate pe cât posibil conform preferinţelor dumneavoastră. Despre politica de confidenţialitate Google şi despre cum puteți controla regimul anunțurilor Google puteţi citi oricând la link-ul anterior. În cazul în care doriţi ca informaţiile furnizate de dvs. să nu fie folosite în generarea de rapoarte şi statistici, va trebui să blocaţi transmiterea acestor informaţii către Google de aici.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți utilizator sau client al site-ului, Urban Bliss prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dvs. şi Urban Bliss, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea comenzii plasate pe site, informarea dvs. asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop are la bază contractul încheiat între dvs. și UrbanBliss, definit în termeni și condiții. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale între dvs. și Urban Bliss.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite Urban Bliss.

Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază consimțământul dvs., dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței de abonare la newsletter. Pentru dezabonare,puteți debifa căsuța sau puteți folosi opţiunea de “unsubscribe” de la finalul fiecărui e-mail.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază interesul legitim al Urban Bliss de a îmbunătății permanent experiența uilizatorilor pe site. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dvs. oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază interesul legitim al Urban Bliss de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Datele vor fi prelucrate atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dvs. pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Urban Bliss.

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, Urban Bliss va interpreta această acțiune ca opțiunea dvs. de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri comerciale.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la „drepturile de care beneficiați” de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Urban Bliss va înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Urban Bliss pe baza consimțământului exprimat de către dvs. înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Urban Bliss poate dezvălui datele dvs. către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Urban Bliss în desfășurarea activității (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, etc.), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de Urban Bliss;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Urban Bliss pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Urban Bliss, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Urban Bliss cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Urban Bliss a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Urban Bliss să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Urban Bliss către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Urban Bliss sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Urban Bliss poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Contact

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: hello@urbanbliss.ro.

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: urbanbliss.ro/politica-cookie